Kurumsal Kimlik

Kampanyalı Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal Kimlik Nedir!

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

İÇİNDEKİLER

Temel Unsurlar

1.2 Amblem Oranları
1.3 Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi
baskı için)
1.4 Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları
1.5 Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı
1.6 Yardımcı Renkler
1.7 Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı
1.8 Amblemin Hatalı Kullanımı
1.9 Kurumsal Yazı Karakterleri
1.10 Farklı Amblem ile Kullanım (İşbirikleri ve Destekler)
1.11 Farklı Amblem ile Kullanım (İşbirikleri ve Destekler)
1.12 Farklı Amblem ile Hatalı Kullanım
1.13 Amblemin İletişim Bilgileriyle Kullanımı
1.14 Amblemin İletişim Bilgileriyle Kullanımı (İngilizce)

Basılı İşler 1

2.1 Antetli Kâğıt
2.2 Kartvizit
2.3 Diplomat Zarf (Pencereli – Penceresiz)
2.4 Torba Zarf
2.5 Zarf
2.6 Gider Pusulası
2.7 Kapaklı Dosya
2.8 Klasör
2.9 Sunum Dosyası
2.10 Klasör Sırtlıkları
2.11 Gazete
2.12 E-Bülten
2.13 El İlanı / Broşür
2.14 Dergi
2.15 Mali Rapor
2.16 Başvuru Rehberi
2.17 Faks Kâğıdı
2.18 Sertifika
2.19 Teşekkür Belgesi (280×200)
2.20 Teşekkür Belgesi (200×280)

Basılı İşler 2

3.1 Konuşma Kartı
3.2 Cevap Kartı
3.3 Davetiye Zarfı
3.4 Davetiye Kartı
3.5 Kurum İçi Duyurular
3.6 Basım Bülteni / Duyurusu
3.7 CD Sticker, CD Zarfı ve DVD Kapağı
3.8 Ziyaretçi, Temsilci, Görevli Kimlik Kartı
3.9 Resmi Araçlar İçin Tanıtım Kartı
3.10 Personel Kimlik Kartı
3.11 Power Point Sunum Formatı
3.12 E-Posta İmzası
3.13 Masa Bayrağı
3.14 Kırlangıç Bayrak
3.15 Yıllık Çalışma Planı
3.16 Afiş
3.17 Araç Üzeri Uygulama ve Sticker
3.18 Bez Afiş